Back to All Events

Kundaliniyoga med Sukhdev Singh

 
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1dac.jpeg
 

Kundalini Yoga är en kraftfull och dynamisk form av yoga som tar hand om den multidimensionella människan, och jobbar med att främja vår inre natur samt synkronisera oss med livets flöde.

Alla kan praktisera Kundalini Yoga, oavsett bakgrund och erfarenhet.

Varje klass består av rörelse liksom stillhet, med olika övningsserier varje gång för specifika resultat - såsom att balancera körtelsystemet, stärka nervsystemet, öka lungkapacitet eller rena blodet.

Den är utformad för den moderna människan och dess utmaningar i en alltmer komplex värld. Traditionen erbjuder verktyg och fungerar som en plattform för utveckling av mer autenticitet och djup i vår livsstil och riktning i livet.

Denna teknologi handlar om att ge oss en djupare upplevelse på ett personligt plan av vår sanna identitet och gemensamma kärna – Sat Nam – genom att balansera mentala, fysiska och själsliga aspekter av vårt varande.

Vi upptäcker nya sidor inombords och utvecklar holistiska och sunda förhållningssätt till oss själva och omvärlden. Det är en tid för sig själv, men i samhörighet och stöd från gruppenergin vi skapar tillsammans.

Vi ses på söndagsförmiddagar för att acceptera och avsluta kapitlet av veckan som varit, hitta oss i nuet, och finna inspiration och sätta intention för veckan som kommer.

Kom och sätt ett frö, som får växa till sig och blomma ut under en resa från huvud till hjärta.

Startdatum: 15 sep
Slutdatum: 15 dec
Uppehåll: 13 okt och 8 dec

Investering:
Alla tillfällen (12 ggr) 1300 kr
Klippkort x10; 1200 kr
Klippkort x5; 650 kr
Drop-in; 150 kr
Även JDY klippkort gäller.

Betalning: sker i samband med din första klass.
Möjligheter finns till reducerat pris.

Kontakt: sukhdev108@icloud.com